Basen / Ungemæglere

Mæglermøder 2018-2019:

Alle møder foregår fredage kl 10-12 i Basens tilstødende lokale Møllestræde 13c!
 
- 7. september 2018
- 9. november 2018
- 4. januar 2019
- 22. februar 2019
- 26. april 2019 
 

Ungemæglere

I Hillerød har vi et korps af uddannede ungemæglere både på skoler, klubber, politi og SSP.

En mægling er et møde mellem to eller flere personer i konflikt, og en udefrakommende person, mægleren, som sikrer, at der bliver talt både om det, man er uenige om, og de følger, det har haft for den enkelte.

Når man befinder sig midt i en konflikt, har man ofte mistet tilliden til den eller dem, man er på kant med. Måske har man næsten mistet troen på, at der kan findes en løsning på konflikten. I sådanne situationer kan mægling være en mulighed. Mægleren er upartisk og hjælper parterne med at finde fælles grund og veje ud af konflikten.

I mæglingen søger man via dialog at nå ind til kernen i konflikten, således at parterne kommer til at forstå hinandens bevæggrunde og få øje på deres egen andel. Mægleren dømmer ikke rigtigt eller forkert i konflikten og træffer ingen afgørelser, men hjælper parterne med selv at finde løsningerne.

Ungemæglernes arbejdsområder:
• forberedelse af mægling
• mægling
• møder i mæglernetværket
• faglig ajourføring
• konflikthåndteringskurser i 5. klasser (lærere)
• Uddannelse af elevmæglere
 
Uddannede ungemæglere: Se liste her!

Telefonisk kontakt:
Svenn Petersen
Leder af SSP i Hillerød Kommune
tlf: 72325214 / 48253579
mail: spe@hillerod.dk
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214