Basen / SSP koordinatorer

SSP-koordinatormøder 2018-2019:

Alle møder foregår fredage kl 10-12 i Basens tilstødende lokaler Møllestræde 13c!!!
 
- 31. august 2018
- 26. oktober 2018
- 11. januar 2019
- 8. marts 2019
- 10. maj 2019

SSP koordinatorer

Alle store skoler i Hillerød har en SSP koordinator. Der er indgået en kommunal aftale om, at koordinatorerne:

  • mødes jævnligt med andre koordinatorer og SSP-konsulent

  • deltager i årligt todagesseminar om ssp-samarbejde og forebyggelse

  • er ansvarlig for implementering af forebyggende aktiviteter: Alle 6. klasser arbejder med ”Social pejling” - alle 7. klasser arbejder med ”Tackling” samt dialogmøder i 7. klasse

  • deltager i diverse netværksmøder, herunder ex. distriktsnetmøder - her menes primært det Tværfaglige Pædagogiske Ledelsesteam (TPL).

  • udfører konkret problemorienteret/personrelateret SSP- arbejde som f.eks. medvirken til konflikthåndtering, rådgivning og vejledning.

Det forventes desuden at koordinatoren:

  • kender skolens puls og er i stadig dialog med sine omgivelser, for at kunne opfange eventuelle signaler fra enkelte - eller grupper af elever, som er truet af kriminalitet eller overdrevent brug af rusmidler.

  • i forhold til eleverne - er en voksen som eleverne trygt kan henvende sig til med faglige eller personlige spørgsmål

  • I forhold til forældrene – er synlig og kompetent.

  • i forhold til kollegaerne – er en vidensperson, som er opdateret på den nyeste viden inden for området og som kan indgå i faglig sparring.

  • i forhold til ledelsen - er en ekstra resurse, som tages med på råd og inddrages i relevante problemstillinger.

Skolernes SSP - koordinatorer: TRYK for at se liste her

Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214