Indsatsområder / 5. Netværksarbejde
 
PROFESSIONELLE NETVÆRK
 
3320 netværk:
Kontakt: Morten Porsgaard, mpor@hillerod.dk | Mikael Holm Conner, mhoa@hillerod.dk
 
Hanebjerg netværk
Kontakt: Mette Bøttcher Knudsen, mbok@hillerod.dk | Svenn Petersen, spe@hillerod.dk
 
Øst-netværk:
Kontakt: Mette E. Hansen, metha@hillerod.dk | Andrea Lengua, alen@hillerod.dk
 

5. Netværksarbejde

Basens medarbejdere deltager fast i tre professionelle, TPL-refererende netværk i henholdsvis Hillerød Øst (Øst-netværket), Vest (3320 netværket) og Syd (Hanebjerg netværket). Én medarbejder er tilknyttet hvert område. Basens deltagelse og tovholderfunktion i de tre netværk udspringer af Basens tidligere indsats i de tre områder.
 
Hvert netværk består af professionelle medarbejdere fra det enkelte nærområde; SSP-koordinatorer fra skoler, personale fra klubber, repræsentant for kontaktpersonsteamet, ungerådgiver fra Familie & Sundhed samt en forebyggelsesbetjent.

Basens medarbejdere fungerer som tovholdere for netværkene og har siden netværkenes opstart stået for indkaldelse til møder, mødeledelse og udarbejdelse af referater.

Den målrettede indsats igennem netværksarbejde i lokalområderne er et nyere tiltag, og det er på sigt et mål, at netværkene bliver selvkørende uden Basens faste deltagelse.
 
Netværkene arbejder meget forskelligt, dels hvad angår sammensætning af fagpersoner, men også hvad angår indhold.
 
Netværkene arbejder alle ud fra et fælles kommisorium, som du kan læse her: HER!
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214