Indsatsområder / 2. Individuelle forløb
 
 

2. Individuelle forløb

Unge bosiddende i kommunen kan i en kortere periode tilknyttes et individuelt forløb på Basen. Tilbuddet retter sig mod risikounge, der i forvejen ikke er kendt af Familier og Sundhed. Basens tilbud tilpasses den unges behov og spænder over en bred vifte af forebyggende/foregribende tiltag.
 
• Samtaleforløb
• Samtaler med den unge og familie
• Netværksarbejde omkring den unge
• Basens medarbejder kan deltage på skolemøder, andre relevante møder omkring den unge
• Hjælp til fritid (job, sport, andre aktiviteter)
 
Såfremt den unge er under 18 år, inddrages forældrene altid. Basens medarbejdere arbejder ud fra helhedssynet og tilpasser metoder og værktøjer i samtalen efter den enkelte unges behov.
 
Basens medarbejdere arbejder grundlæggende ud fra et ressourceperspektiv og benytter ofte elementer fra den motiverende samtale, skemaer fra den kognitive tænkning (fx fordele/ulemper) og målbare udviklingspunkter.
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214