Indsatsområder / 3. Gruppeforløb
 
 
Proces vest - ungeundersøgelse i Hillerød Vest 2014
 
Kreativ billedskole - et aktiv ung 3320 projekt
 
KRAMprojekt , der uddanner KRAMpiloter på 7.-8. klassetrin

3. Gruppeforløb

Basen etablerer efter behov gruppeforløb for unge i Hillerød kommune. Gruppeforløb er ikke et fast tilbud, men opstår og tilpasses det aktuelle behov og forløber over en afgrænset periode.
 
Gruppeforløb oprettes oftest som en midlertidig platform med det formål at udvikle sociale kompetencer og færdigheder, som gør, at de unge på sigt kan integreres i kommunens eksisterende tilbud. Gruppeforløb udspringer oftest med omdrejningspunkt omkring en fælles aktivitet (fælles tredje), hvorigennem der arbejdes målrettet med både gruppen og det enkelte individ.
 
Som eksempler kan nævnes at Basen har arbejdet gruppebaseret med følgende projekter:
• Musikprojekt: 14 unge mødtes én gang om ugen på Basen, skrev tekster og musik som til sidst udmundede i en CD med 14 numre.
• Fodboldprojekt: Basen trænede ca. 30 unge i fodbold og holdet deltog i Tivoli Cup. Flere af de unge er efterfølgende startet i kommunens fodboldklubber.
• Container-projekt: Pga. manglende klubtilbud for de unge i Hillerød Vest oprettede Basen, i samarbejde med TPL og det frivillige netværk i Hillerød Vest, en midlertidig platform (container), hvor de unge kan mødes og lave forskellige klubaktiviteter.
• Gruppemæglinger og afholdelse af stormøder
• Pigegrupper
• Madklub
• Skateprojekt: Etablering af skatemiljø i Hillerød.
• Aktiv Ung 3320
• Fremtidens bibliotek
• Ung i skoleparken
• Sommerferie aktiviteter
• Ungeundersøgelse i Hillerød Vest

Mandagsgruppen
Mandagsgruppen er forankret i Basen og alle Basens faste medarbejdere deltager på mødet.

På mødet deltager fast en rådgiver fra Ungeteamet i Familier og Sundhed og en forebyggelsesbetjent fra Nordsjællands Politi. Første mandag i hver måned deltager yderligere leder for kontaktpersonerne, kriminalforsorgen, sagsbehandler fra voksenteamet samt flyverpædagog og deltidsansat(-te) fra Hillerød Øst.
Mandagsmødet fungerer som et operativt, tværsektorielt samarbejdsorgan mellem Nordsjællands Politi og Hillerød Kommune og samarbejder ud fra § 115 i Retsplejeloven.

Gruppen er et redskab for hele ungeindsatsen i kommunen og det forventes, at den kan yde en hurtig og handlingsorienteret indsats. Gruppen har fokus på problemstillinger og samarbejde omkring de unge. Gennem det tværsektorielle samarbejde synliggøres problemstillinger hurtigt, hvilket gør det muligt at yde en tidlig, koordinerende indsats i det kriminalpræventive arbejde.
 
Mandagsgruppen sikrer, at der handles på en sag inden for kort tid. Enten ved hjælp af yderligere oplysninger om de enkelte unge, eller ved at iværksætte en plan for nødvendige tiltag.
 
Mandagsgruppen giver desuden mulighed for at koordinere det opsøgende arbejde, hvor Basens medarbejdere har mulighed for at indgå i løsningen af konkrete opgaver.
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214