Indsatsområder / 6. Generel forebyggelse
 
 
Brobygning
 
 
Download:
 
Alle de andre gør det - social pejling - undervisningsmateriale
 
Trivsel og fællesskab i klassen - tidlig forebyggelse i skolen
 
Links:
Hillerødsholmskolen;

6. Generel forebyggelse

 
Basen deltager løbende på frivilligmøder og ved frivilligarrangementer i Hillerød kommune. Deltagelsen i de frivillige netværk er et tiltag som gradvist er opstartet i løbet af 2009-2010.
 
Baggrunden for indsatsen gennem de frivillige netværk er det helhedsorienterede fokus på ungearbejdet. Ved at inddrage alle de platforme, de unge bevæger sig på, øges muligheden for en tidlig, helhedsorienteret indsats.
 
Ved at bygge bro mellem de frivillige og unge i lokalområderne støtter Basen op omkring muligheden for at skabe både social ansvarlighed, formel- og uformel social kontrol i de unges nærmiljø samt en øget fokus på de ressourcer de unge såvel som lokalområdet repræsenterer.
Ved at de unge og beboerne lærer hinanden at kende øges muligheden for en gensidig forståelse, og dermed en øget chance for at mange konflikter afværges. Samtidig kan de frivillige spille en stor rolle som ressource i de unges liv.
 
Forebyggende undervisning af risikoadfærd i folkeskolen:
  • Cand.selv - understøttende trivselsunderivsning 0.-9.kl.
  • Konflikthåndteringskurser 5. kl.
  • "Social Pejling" 6. kl.
  • Elevmægleruddannelse 6. kl.
  • ”Tackling” 7. kl.
  • Dialogmøder 7. kl
  • KRAM 7. kl.
  • KRAM 8. kl.
Praktiske eksempler på det forebyggende arbejde:
Øst: Basen fungerer som de frivilliges bindeled til kommunen og deltager ved frivilligarrangementer.
 
Vest: Basen har fungeret som konsultativ sparringspartner i processen med at opstarte en frivilliggruppe. Basens medarbejder er de frivilliges bindeled til kommunen, deltager på bestyrelsesmøde, arrangementer og planlægning af fællesaktiviteter i lokalområdet.
 
Skævinge: Basen har fungeret som konsultativ sparringspartner i processen med at opstarte en frivilliggruppe. Basen fungerer som de frivilliges bindeled til kommunen og deltager ved frivilligarrangementer.
 
Udarbejdelse af strukturedere bekymringssamtaler mellem Hillerød Kommune og Nordsjællands Politi. Se manual her: TRYK eller læs pixi udgaven her: TRYK
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214
Tilgængelighedserklæring