Cand.selv

Social kapital: "rig på venner" Adam 10 år, 4.klasse, Hillerødsholmskolen
 
CAND.SELV er understøttende undervisning og handler om tidlig indsats fra 0.–9. kl, hvor fokus er trivsel og ressourceadfærd. CAND.SELV bygger på Hillerød Kommunes skolepolitik, LP modellen, Fælles Børn Fælles Ansvar, erfaringslære samt forskning og anbefalinger indenfor kriminologi.

CAND.SELV er praktisk træning af trivsel og ressourceadfærd i fællesskaber, hvor dyrkelsen af - og styrkelsen af det sociokulturelle samt det socialfaglige fællesskab i klasser er i centrum.

Undervisningen er en løbende proces der bl.a. omhandler social træning, dialogisk træning, kulturforståelse og dannelse af gensidige hjælperelationer.
 
I CAND.SELV arbejder vi med erfaringslære. Vi definer erfaringslære, som læring via praksis, parallelt med forbedring af praksis via egen læring, og består af fem grundliggende cykliske faser:
1. reagér
2. observér
3. reflektér
4. evaluér
5. integrér

Der arbejdes med erfaringspædagogik, hvor klassens egne erfaringer frem for indlæring og envejskommunikation er central.
 
Vi følger en række kriminologiske anbefalinger der kan styrke forebyggelsen på sigt, og trivslen i fællesskaber. Det omhandler kommunikationstræning, teambuilding og bevidsthed om egne og andres styrker, normer og udvikling af selvkontrol samt oprettelsen af gensidige hjælperelationer.
 
Især dialog- og demokratitræning hvor klassen inddrages mest, bredest og dybest muligt, er vigtigt i CAND.SELV.

CAND.SELV er en del af Hillerød Kommunes forebyggelse, og et samarbejde mellem Basen, Ungdomsskolen og flkeskoler i Hillerød.

Dialogtrappen

Trivselstrin:
- kan og vil mødes, være sammen
- evner at mødes og være sammen
- kan tale og lytte, og derigennem give plads og respekt
- kunne finde underlggende behov og interesser ved at stile oprigtige nysgerrige spøgsmål
- udtrykke egne ønsker og finde hovedlinjer
- have fokus på nutid/fremtid og finde løsninger
- tage ansvar og indgå aftaler
 
Dialogtrappen
 
Konflikttrin:
- uoverensstemmelser og misforståelser
- personificering
- voksende problem
- samtale opgives
- fjendebilled
- skader hinanden
- Polarisering
 
Dialogtrappen indeholder både trivselstrin og konflikt trin.
 
Dialogtrappen er udviklet af Mikael Holm Conner med inspiration fra Konfliktrappen via Center for Konfliktløsning.
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214