Indsatsområder / 4. Basens indsats i fokusområder
 
 
Basen Matrix
Basen Matrix, der beskriver Basen processuelle arbejdstilgang.

4. Basens indsats i fokusområder

Basen har gennem de seneste år fået flere henvendelser omkring grupper af unge, som udviser risikoadfærd i deres lokalområde. På baggrund af Basens erfaringer med disse problemstillinger er der udarbejdet en procesbeskrivelse, der skitserer processen fra opstart til afslutning. Processen er vist her til venstre, og er beskrevet detaljeret her: Basen Matrix
 
Mål med indsats i fokusområder:
- At skabe sammenhæng og dialog mellem de forskellige platforme i området.
- At skabe tryghed og sammenhængskraft i nærmiljøet.
- At risikounge inkluderes som ressourceunge og integreres i områdets eksisterende tilbud.

Basen får kendskab til udfordringer i et område via TPL, SSP-koordinatorer, andre samarbejdspartnere, unge, boligforeninger eller via egne observationer.

Basen har i akutte situationer mulighed for at trykke på ”Den gule knap” og indkalde til TPL-møde med henblik på at lægge en strategi for indsatsen i et konkret område.
 
 
Eksembel: Skævinge... bliver beskrevet senere... [juli 2015]
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214