Basen / Basen info
 
 
 

Basen info

Basen er en forebyggende enhed under SSP-koordineringen i Hillerød Kommune.
 
Det overordnede formål med Basens arbejde er:
- at inkludere/fastholde de unge i normalsystemet – skoler, klubber, foreninger m.m.
 
Målgruppen for Basens arbejde er unge i alderen 11-23.
 
Målsætningen for det tværfaglige SSP-samarbejde:
- at opbygge, anvende og vedligeholde et lokalt netværk, der har kriminalpræventiv indvirkning på børn og unges dagligdag.
 
På Basen er ansat 5 fuldtidsansatte samt 1 deltidsansat på 7 timer. Derudover er der tilknyttet en flyverpædagog i Hillerød Vest som en del af det daglige personale på Basen.
 
Basen arbejder netværksbaseret på individ, gruppe og organisatorisk niveau. Medarbejderne har ofte en koordinerende eller konsultativ rolle og er i opstartsperioden ofte proces- og/eller projektansvarlige på nye tiltag.
 
For at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge, er Basens samarbejdsflade bred. I de professionelle netværk samarbejdes med SSP-koordinatorer, ungemæglere, ledelse , klubber, familier & sundhed, PPR, UU, voksenområdet, kriminal forsorgen og politi.
 
I de unges nærmiljø samarbejdes med familie, frivillige, beboerforeninger, sportsklubber, selvorganiserede mm.
 
Basen arbejder primært med fokus på følgende 6 indsatsområder:
1. Den åbne anonyme ungerådgivning (benævnt ”Ungerådgivningen” fremover)
2. Individuelle forløb
3. Gruppeforløb (stormøder, klassemæglinger)
4. Indsats i fokusområder
5. Netværksarbejde
6. Generel forebyggelse
 
Uddybelse af indsatsområder læs mere HER!
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214