Indsatsområder / 1. Åben Anonym Ungerådgivning

PERSONLIG STYRKE FOR 9. KLASSE

3 dages sommercamp + 4 tirsdag eftermiddage
 
Kursus i Personlig Styrke er for dig, der går i 9. klasse og har lyst til at udvikle dig både personligt og socialt.

Måske oplever du, at du har nogle vaner eller mønstre, som er svære at ændre på, og måske vil du gerne lære at forstå dig selv og andre mennesker bedre. 
 
 

PERSONLIG STYRKE

- For elever på ungdomsuddannelser i Hillerød
 
TRYK på billede for at læse om kurset
 

1. Åben Anonym Ungerådgivning

Basen varetager Hillerød kommunes forpligtigelse til åben anonym rådgivning jf. SEL § 11 stk. 2.
 
Åben Anonym Ungerådgivning tilbyder rådgivning til alle unge mellem 13-23 år samt deres familier. Henvendelse til rådgivningen foregår pr. telefon, SMS eller e-mail.
 
Rådgivningstelefonen er åben mandag-torsdag i tidsrummet 12.00-17.00. Tlf.: 72 32 55 50, mail: ung3400@hillerod.dk, web: www.ung3400.dk.
 
Rådgivningstelefonen bemandes på skift af Basens medarbejdere, som har telefonvagten én uge af gangen.
 
Åben Anonym Ungerådgivning:
Rådgivningen tilbyder telefonrådgivning samt to anonyme rådgivningssamtaler af ca. én times varighed til alle unge i målgruppen.
 
Afklaringsmøde:
Der afholdes afklaringsmøder efter behov. På mødet er der mulighed for faglig sparring, og såfremt en ung har behov for yderligere støtte/samtaler drøftes muligheder for et videre forløb på afklaringsmødet.

Det videre forløb:
På afklaringsmødet kan der træffes beslutning om at visitere en ung til et forløb i Basen.
 
På afklaringsmødet kan der desuden diskuteres muligheden for udarbejdelse af en § 50-undersøgelse i Ungeteamet eller henvisning til ungepsykolog i Familie & Sundhed. Såfremt det vurderes henvises den unge til Familie & Sundhed, hvor ungeteamet er ansvarlig for den videre visitation.
 

Åben Anonym Rusmiddelrådgivning

Det er muligt at få anonymt rådgivning i forhold til rusmiddelproblematikker. Ved samtalerne vil der deltage uddannede rusmiddelbehandlere fra Hillerød Kommune.
 

KNORD

Der er ligeledes et samarbejde med KNORD i forhold til lokationsbestemt rusmiddelrådgivning samt undersøgelse af effekten af social norns marketing.
 
Vi er professionelle rådgivere og skiftes til at svare på telefonen, SMS og chat.

Åben Anonym Ungerådgivning er til:
- Børn og unge i Hillerød Kommune
- Unge på ungdomsuddannelse i Hillerød
- Pårørende og forældre
 
tlf./SMS: 72 32 55 50
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214
Tilgængelighedserklæring