Sidste skoledag 2020
- JA tak til fester klassevis - og i private rammer her under Covid-19
Landsbysamling 8. juni 2020
- tema om Multipark Hillerød og udvikling af indhold
TRO, HÅB & ÆRLIGHED 2019
- dialogspil om fællesskab, trivsel og festkultur på ungdomsuddannelserne. Af: Novavi Ung Revers, Hillerød Kommune og GODA i samarbejde med Gametools.
Læringsdag 7. aug. 2019
CAND.SELV - praktisk træning af trivsel i klasser
Kornmarkskolens DNA
- update af forebyggelsesindsatsen fra 0.kl-9.kl okt-18
Østfestival august 2018
- En fejring af fællesskab, kultur, sport og forskellighed.
Neuroaffektiv & social-emotionel læring 2018
Bliv den bedste udgave af dig selv - sammen med andre og dig selv
#densociokulturellelandsby 2018
- sociale og kulturelle initiativer handler og skaber sammen
Kursus i personlig styrke
motivation, selvværd, forandring, beslutningskraft...
cand.selv - understøttende trivselsundervisning
Trivsel & Dannelse 0.-6.kl på Hillerødholmsskolen 2017-?
cand.selv - Hillerødholmsskolen 2017
- et startskud på ny Understøttende trivselsUndervisning
Østhuset
proces okt-dec 2016
Hillerød UngeUddannelse
Uddannelse af HUU instruktører februar 2016
Nyt Ungdomskulturhus i 2016
- fra scratch til sketch 28. okt 2015 i kedelhuset
UngeCamp 2015
Ungeråd i Hillerød 2016? Unge & politikere mødes og undersøger i fællesskab
Street skate scooters
- samskabelsesproces juni-juli 2015 i 3320 Skævinge
Shelter juni 2015
Aktiv Ung 3320 - en del af samskabelsen i Skævinge
Fællesskabsproces 2015
Hillerøds boligforeninger arbejder med temaet "fællesskab"
Hillerød UngeUddannelse 2015
første test af praktisk uddannelse af frivillige i klub vest
Ramperne
street skate spot 2013
KRAMpiloter
folkemødet Bornholm 2014
D.I.T. Skævinge
Do It Together 2014 - digital samskabelsesplatform
Social pejling
opstart anno 2010
Inkludering
i klubberne 2010
Den åbne anonyme Ungerådgivning
hyggelig indretning & alvorlige samtaler
Basen Hillerød SSP
møllestræde 13b, 3400 Hillerød
Din drøm - din by
involvering af udskolingselever i byudvikling Skævinge

Basen - Hillerød SSP

Basen er en decentral enhed placeret midt i Hillerød by, og vi er fire ansatte, en flyverpædagog samt en leder - som tager sig af kriminalpræventive opgaver inden for den forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommune.

Basen arbejder netværksbaseret på individ, gruppe og organisatorisk niveau. Medarbejderne har ofte en koordinerende eller konsultativ rolle og er i opstartsperioder ofte proces- og/eller projektansvarlige på nye tiltag.

For at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge, er Basens samarbejdsflade bred. I de professionelle netværk samarbejdes med SSP-koordinatorer, ledelse (TPL), skoler, klubber, familier og sundhed, PPR, UU, voksenområdet og politiet.

I de unges nærmiljø samarbejdes der med familie, frivillige, beboerforeninger, sportsklubber, selvorganiserede mm.

Indsatsområder

Basen arbejder primært med følgende 6 indsatsområder:
 
1. Den åbne anonyme ungerådgivning
2. Individuelle forløb
3. Gruppe forløb (stormøder, klassemæglinger)
4. Indsats i fokusområder
5. Generel forebyggelse
6. Netværksarbejde
7. Ungdomsuddannelser
8. Semninar om forebyggelse 2020
 
BASEN arbejdsmetode::
 

Åben anonym ungerådgivning

Den åbne anonyme ungerådgivning er for de 13-23 årige med bobælsadresse i Hillerød Kommune, og unge på en ungdomsuddannelse i Hillerød.
 
Der tilbydes op til 2 anonyme samtaler.
 
Rådgivningen er placeret på Basen, og det er Basens medarbejdere, der betjener Åben Anonym Ungerådgivning.
 
Du kan læse uddybende information her: ung3400.dk
 
Direkte kontakt:
mail: ung3400@hillerod.dk
tlf./SMS: 7232 5550
åbent: man-tors kl 12-17
 
Kursus i personlig styrke: TRYK HER

Underretning:

Hvis du som borger eller fagperson er bekymret for et barn eller ung, er du forpligtet til at underrette kommunen. Det kan du gøre ved at gå ind på Hillerød Kommunes hjemmeside via dette link, hvor du også kan underrette anonymt.
 
Hvis du er medarbejder i Hillerød Kommune og skriver fra en ”@hillerod.dk” mail er du også velkommen til at skrive direkte til underretning@hillerod.dk.

Kursus i personlig styrke

for elever på ungdomsuddannelser.
 
Kurset i Personlig Styrke er et kursus for dig, der har lyst til at blive klogere på dig selv og blive bedre til at håndtere de udfordringer, du møder i hverdagen. På kurset vil du få en stor viden omkring motivation, selvværd og kommunikation, og du vil få konkrete værktøjer til, hvordan du kan øge dit selvværd og få øje på dine styrker.
 

CAND.SELV:

Understøttende trivselsundervisning i folkeskolen
 
En del af den opbyggende generelle forebyggelse 0.-9.kl, og underbygning af skolepolitiken i Hillerød Kommune.
 
Yderligere info & kontakt:
Mikael Holm Conner
7232 8946
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214
Tilgængelighedserklæring