Indsatsområder / 1. Åben Anonym Ungerådgivning
 
 
 
 
Figur: arbejdsprocedure ifb. den anonyme ungerådgivning. Tryk for at forstørre!
 
Den åbne anonyme ungerådgivning i Hillerød varetages af Basen.
 

1. Åben Anonym Ungerådgivning

Basen varetager Hillerød kommunes forpligtigelse til åben anonym rådgivning jf. SEL § 11 stk. 2.
Ungerådgivningen tilbyder rådgivning til alle unge mellem 11-23 år samt deres familier. Henvendelse til ungerådgivningen foregår pr. telefon, SMS eller e-mail. Rådgivningstelefonen er åben mandag-torsdag i tidsrummet 12.00-17.00. Tlf.: 72 32 55 50, mail: ung3400@hillerod.dk, web: www.ung3400.dk.
 
Rådgivningstelefonen bemandes på skift af Basens medarbejdere, som har telefonvagten én uge af gangen.
 
Åben Anonym Ungerådgivning:
Ungerådgivningen tilbyder telefonrådgivning samt to anonyme rådgivningssamtaler af ca. én times varighed til alle unge i målgruppen.

Afklaringsmøde:
Der afholdes afklaringsmøder efter behov, og maksimalt én gang hver anden uge. På mødet deltager Basen, en ungerådgiver og en ungepsykolog fra Familier og Sundhed. På mødet er der mulighed for faglig sparring.

Såfremt en ung har behov for yderligere støtte/samtaler drøftes muligheder for et videre forløb på afklaringsmødet.

Det videre forløb:
På afklaringsmødet kan der træffes beslutning om at visitere en ung til et forløb i Basen,
 
På afklaringsmødet kan der desuden diskuteres muligheden for udarbejdelse af en § 50-undersøgelse i Ungeteamet eller henvisning til ungepsykolog i Familie & Sundhed. Såfremt det vurderes henvises den unge til Familie & Sundhed, hvor ungeteamet er ansvarlig for den videre visitation.
 

Åben Anonym Rusmiddelrådgivning

Det er muligt at få anonymt rådgivning i forhold til rusmiddelproblematikker. Ved samtalerne vil der deltage uddannede rusmiddelbehandlere fra Hillerød Kommune.
 

KNORD

Der er ligeledes et samarbejde med KNORD i forhold til lokationsbestemt rusmiddelrådgivning samt undersøgelse af effekten af social norns marketing.
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214