Basen /SSP i Hillerød søger ny medarbejder

Drømmejob til den rette. Har du personlighed, og kan du noget ud over det sædvanlige?

 
Basen er en opsøgende og forebyggende enhed under SSP- organiseringen i Hillerød Kommune.

Det overordnede formål med Basens arbejde er:
- at inkludere/fastholde de unge i normalsystemet - skoler, klubber, foreninger m.m.
 
Målgruppen for Basens arbejde er unge i alderen 11-23 år.
 
På Basen er ansat en leder, tre fuldtidsansatte og to deltidsansatte på henholdsvis fem og ti timer. Derudover er en flyverpædagog fra Hillerød Vest en del af det daglige personale på Basen.
 
Basen arbejder netværksbaseret på individ, gruppe og organisatorisk niveau. Som medarbejder på Basen vil du ofte få en koordinerende eller konsultativ rolle og der vil også være mulighed for at blive proces- og projektansvarlig på nye tiltag.
 
For at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge, er Basens samarbejdsflade bred. I de professionelle netværk samarbejdes med SSP- koordinatorer, skoleledelse (TPL), klubber, Familier og Sundhed, PPR, Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU), voksenområdet (HUV) og Politi. I de unges nærmiljø samarbejdes med familie, frivillige, beboerforeninger, sportsklubber mm.

Basen er placeret i lokaler centralt i Hillerød.

Vi tilbyder:
* En 37 timers fuldtidsstilling som medarbejder - start 1. september 2017
* Et tæt samarbejde med en kriminolog, en filosof, en pædagog, en kultur entreprenør og en cand.mag. i psykologi
* En spændende og processuel hverdag
* Faglig udvikling og relevant kursusvirksomhed

Vi forventer, at:
* Du har erfaring i arbejdet med udsatte unge, herunder unge med anden etnisk baggrund end dansk, og unge der eksperimenterer med rusmidler
* Du har en relevant, faglig uddannelse
* Du kan være en central medspiller i et netværksbaseret samarbejde mellem professionelle og frivillige
* Du kan indgå i Åben anonym Rådgivning for unge og forældre ”Ungerådgivningen”
* Du kan arbejde med relationer
* Du kan søsætte, organisere og udføre projekter
* Du er indstillet på fleksible arbejdstider (en til to aftener om ugen – evt. weekend)
* Du er engageret, lytter og er fortrolig med tværfagligt samarbejde
* Du er initiativrig, idérig og fleksibel
* Du har et godt humør, er stabil og villig til at indgå aktivt i teamsamarbejdet

Løn og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst og principperne om ”Ny Løn”.

Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen hos Mikael Holm Conner, medarbejder på Basen på tlf.72 32 89 46 mhoa@hillerod.dk eller leder Svenn Petersen på tlf.72 32 52 14 spe@hillerod.dk

Ansøgningsfrist
Søg jobbet via: https://signatur.frontlab.com/ExtJobs/DefaultHosting/JobDetails.aspx?ClientId=1468&WebAdId=35682
Ansøgningen skal være os i hænde senest onsdag d.10/5 2017 kl. 12.00.
 
Vi forventer at holde ansættelsessamtaler sidst i maj - først i juni 2017.
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214 | mhoa@hillerod.dk