cand.selv - understøttende trivselsundervisning
Trivsel & Dannelse 0.-6.kl på Hillerødholmsskolen 2017-2018
cand.selv - Hillerødholmsskolen 2017
- et startskud på ny Understøttende trivselsUndervisning
Østhuset
proces okt-dec 2016
Hillerød UngeUddannelse
Uddannelse af HUU instruktører februar 2016
Nyt Ungdomskulturhus i 2016
- fra scratch til sketch 28. okt 2015 i kedelhuset
UngeCamp 2015
Ungeråd i Hillerød 2016? Unge & politikere mødes og undersøger i fællesskab
Street skate scooters
- samskabelsesproces juni-juli 2015 i 3320 Skævinge
Shelter juni 2015
Aktiv Ung 3320 - en del af samskabelsen i Skævinge
Fællesskabsproces 2015
Hillerøds boligforeninger arbejder med temaet "fællesskab"
Hillerød UngeUddannelse 2015
første test af praktisk uddannelse af frivillige i klub vest
Ramperne
street skate spot 2013
KRAMpiloter
folkemødet Bornholm 2014
D.I.T. Skævinge
Do It Together 2014 - digital samskabelsesplatform
Social pejling
opstart anno 2010
Inkludering
i klubberne 2010
Den åbne anonyme Ungerådgivning
hyggelig indretning & alvorlige samtaler
Basen Hillerød SSP
møllestræde 13b, 3400 Hillerød
Din drøm - din by
involvering af udskolingselever i byudvikling Skævinge

Basen - Hillerød SSP

Basen er en decentral enhed placeret midt i Hillerød by, og vi er fire ansatte, en flyverpædagog samt en leder - som tager sig af kriminalpræventive opgaver inden for den forebyggende og foregribende indsats i Hillerød Kommune.

Basen arbejder netværksbaseret på individ, gruppe og organisatorisk niveau. Medarbejderne har ofte en koordinerende eller konsultativ rolle og er i opstartsperioder ofte proces- og/eller projektansvarlige på nye tiltag.

For at sikre en helhedsorienteret indsats omkring de unge, er Basens samarbejdsflade bred. I de professionelle netværk samarbejdes med SSP-koordinatorer, ledelse (TPL), skoler, klubber, familier og sundhed, PPR, UU, voksenområdet og politiet.

I de unges nærmiljø samarbejdes der med familie, frivillige, beboerforeninger, sportsklubber, selvorganiserede mm.

Indsatsområder

Basen arbejder primært med følgende 6 indsatsområder:
 
1. Den åbne anonyme ungerådgivning
2. Individuelle forløb
3. Gruppe forløb (stormøder, klassemæglinger)
4. Indsats i fokusområder
5. Generel forebyggelse
6. Netværksarbejde
 
BASEN arbejdsmetode::
 

Åben anonym ungerådgivning

Den åbne anonyme ungerådgivning er for de 13-23 årige med bobælsadresse i Hillerød Kommune.
 
Ungerådgivningen er placeret på Basen, og det er Basens medarbejdere, der betjener rådgivningen.
 
Du kan læse uddybende information her: ung3400.dk
 
Direkte kontakt:
mail: ung3400@hillerod.dk
tlf./SMS: 7232 5550
åbent: mandage-torsdage kl 12:00 - 17:00

Stormæglermøder:

Møder2017-2018
Fredag d. 1. september 2017
Fredag d. 10. november 2017
Torsdag d. 11. januar 2018
Torsdag d. 15. marts 2018
Fredag d. 25. maj 2018

SSP-koordinatormøder:

Møder: 2017-2018
Onsdag d. 16. august 2017
Torsdag d. 5. oktober 2017
Tirsdag d. 12. december 2017
Onsdag d. 14. februar 2018
Onsdag d. 11. april 2018

CAND.SELV 2017-2018:

Understøttende trivselsundervisning
Trivselshåndtering fra 0. kl. - 6.kl
 
Yderligere info & kontakt:
HILLERØDHOLMSSKOLEN
Hillerødholmsalle 2
3400 Hillerød

Michael Østergaard Olsen
+45 7232 7741
miols@hillerod.dk
Basen Hillerød SSP | Møllestræde 13b, 3400 Hillerød - DK | Tlf.: 7232 5214 | mhoa@hillerod.dk